Ποικιλία σταθερών δικτυωτών γαλβανισμένου χάλυβα   Πανωκάσια και κατωκάσια - πλήρως στερεωμένα στο άνοιγμα
Χωρίς συγκόλληση   Αποστράγγιση νερού
Με αντισκωριακή προστασία   Ηλεκτροστατική βαφή, με ειδικό χρώμα σε σκόνη
Οβάλ προφίλ, γαλβανισμένα μέσα-έξω   Ποικιλία χρωμάτων Ral
Ενισχυμένη αντοχή, κομψή εμφάνιση, μεγαλύτερη ορατότητα        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  C801
"Ισπανική" Μπάρα-Κοιλιά με Τραβέρσα
  C802
"Ισπανική" Μπάρα-Κοιλιά με Ορθογώνιο
  C803
"Ισπανική" Μπάρα-Κοιλιά με Διπλό Ορθογώνιο.
       
     
  C803
"Ισπανική" Μπάρα-Κοιλιά με Διπλό Ορθογώνιο.
  C700
Ευθύγραμμη Μπάρα
  C701
Ευθύγραμμη Μπάρα με Τραβέρσα
       
 
  C702
Ευθύγραμμη Μπάρα με Ορθογώνιο
  C702
Ευθύγραμμη Μπάρα με Ορθογώνιο
C703
Ευθύγραμμη Μπάρα με Διπλό Ορθογώνιο