Τα προϊόντα μας διαθέτουν διεθνείς πιστοποιήσεις.

Στη Νότια Αφρική, η Trellidor έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)  από το Γραφείο Τυποποίησης της Νότιας Αφρικής (SABS) και από το Συμβούλιο πιστοποίησης πρόληψης απωλειών (LPCB) που εδρεύει στο Λονδίνο, ως προς τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής.

Η Trellidor είναι ο μόνος κατασκευαστής πτυσσόμενων κάγκελων ασφαλείας που έχει επιτύχει την πιστοποίηση των προϊόντων της ως προς την αντοχή τους από το συμβούλιο LPCB, τον κορυφαίο διεθνή φορέα πιστοποίησης στον τομέα της προστασίας και της πυρασφάλειας.
 


Η έγκριση από το LPCB αναγνωρίζεται από κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας που κατασκευάζουμε έχουν επίσης διαπιστευθεί από την ένωση Αστυνομικών διευθυντών βάσει της πρωτοβουλίας Security by design του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αυτές οι διεθνείς εγκρίσεις παρέχουν αξιοπιστία στα προϊόντα της Trellidor σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι αγοράζετε τα καλύτερα δυνατά κιγκλιδώματα ασφαλείας που διατίθενται για τη δική σας συγκεκριμένη εφαρμογή.

Το μοναδικό και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ασφάλισης από την Trellidor

 Πολλές διαρρήξεις επιτυγχάνονται από την περιοχή της κλειδαριάς, η οποία μπορεί να παραβιαστεί με διάφορα εργαλεία. Η Trellidor έχει αναπτύξει ένα μοναδικό, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ασφάλισης TRELLILOK που ξεπερνά σε απόδοση οποιοδήποτε άλλο συρόμενο προϊόν ασφαλείας στην αγορά (δοκιμασμένο από το CSIR, Συμβούλιο επιστημονικών και βιομηχανικών ερευνών στη Νότια Αφρική)