ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

 

TRELLIDOR ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η μία πλευρά του πλαισίου του καφασωτού στερεώνεται στο λαμπά
αγκύρωσης ενώ η άλλη πλευρά κινείται κατά πλάτος μέχρι να ασφαλίσει στο
λαμπά κλεισίματος.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRELLIDOR ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Οι διπλές πόρτες διαθέτουν δύο πλαίσια, καθένα από τα οποία στοιβάζεται σε καθεμιά από τις πλευρές της μονάδας, η οποία κλείνει στο κέντρο.

Το χώρισμα είναι, συνήθως, στο κέντρο (50/50), αλλά μπορεί να είναι και
έκκεντρο (μετατοπισμένο) προς μία από τις δύο πλευρές, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRELLIDOR ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FLEXI

Κατασκευασμένο με κοιλοδοκό κλειδαριάς και λαμπά κλεισίματος και στις δύο πλευρές της μονάδας, πράγμα που επιτρέπει την τοποθέτηση της στοίβας σε οποιαδήποτε θέση στο κάσωμα. Αυτό διευκολύνει τον καθαρισμό
των παραθύρων.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRELLIDOR ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FLEXI

Όπως και το μονό πλέγμα flexi, με τη διαφορά ότι το πλαίσιο χωρίζεται σε δύο αλληλοασφαλιζόμενες στοίβες. Αυτό επιτρέπει σε κάθε στοίβα να τοποθετείται ανεξάρτητα από την άλλη.

Κάθε πλαίσιο ασφαλίζει στο λαμπά κλεισίματος σε κάθε άκρο της μονάδας και, επιπλέον, ασφαλίζει και στο κέντρο. Ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλες εμπορικές εφαρμογές.