ΤΕΧΝΙΚΑ

 
1. Τα συνθετικά ρουλά που βρίσκονται στον πάνω οδηγό, συγκρατούν την TRELLIDOR ελαχιστοποιώντας την συγκέντρωση σκόνης, κάτι που εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία.
2. Περιφερειακό κάσωμα με σταθερά συνδεδεμένες στην επιφάνεια ανοίγματος για μεγαλύτερη αντοχή.
3. Ενισχυμένα ειδικά πριτσίνια TRELLIDOR είναι 4 φορές ισχυρότερα από τα κανονικά τυφλά πριτσίνια για μεγαλύτερη ασφάλεια.
4. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα που αφίσταται χημική επεξεργασία και βάφεται ηλεκτροστατικά για μεγαλύτερη προστασία σε διάφορα χρώματα.
5. Η κλειδαριά TRELLILOK έχει εξελιχθεί και πατενταριστεί με αποτέλεσμα τα παρακάτω μοναδικά χαρακτηριστικά:
  Ασφαλίζει σε 2 σημεία με ένα απλό γύρισμα του κλειδιού.
  Εφαρμογή των σιαγόνων της σε ειδικές προεξοχές πάνω και κάτω από τον κύλινδρο, που εξασφαλίζει απόλυτο κλείδωμα.
  Από έρευνες που έγιναν στις παραδοσιακές κλειδαριές, αποδεικνύεται ότι οι TRELLILOK είναι δύο φορές ασφαλέστερες.