Εγγύηση Ποιότητας

Η Trellidor Hellas, αντιπρόσωπος πλήρως πλαισιωτών συστημάτων ασφαλείας για πόρτες και παράθυρα, παρέχει εγγύηση έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος του προϊόντος που θα οφείλεται σε κακοτεχνία του κατασκευαστή ή ελαττωματικό υλικό, για χρονικό διάστημα τριών χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αξιώσεις για βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση ή αμέλεια.

 

Η Trellidor Hellas έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των υλικών και στην τεχνική αρτιότητα του προϊόντος αυτού. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών ή εξαρτημάτων. Παρέχεται μόνο στον αρχικό κάτοχο και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση αξίωσης, πρέπει να προσκομιστεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση στερείται ισχύος και καθίσταται άκυρη σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται εμφανώς σε μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή επέμβαση.

Η Trellidor Hellas σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας στα προϊόντα Trellidor και ευελπιστεί ότι θα απολαύσετε και θα εκτιμήσετε τα οφέλη του συστήματος ασφαλείας σας για πολλά χρόνια.

Τα προϊόντα Trellidor κατασκευάζονται κατά παραγγελία για να ταιριάζουν σε κάθε πόρτα, παράθυρο ή άνοιγμα.
 Η Trellidor προσφέρει ένα μοναδικό σύστημα κλειδαριών ασφαλείας - το Trellilock.
Τα προϊόντα Trellidor κατασκευάζονται από χάλυβα, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και μορφοποιημένο με έλαση, για πρόσθετη αντοχή και ευελιξία.